پر پرواز |

خوراک RSS

جزیره مانوس: بر سر پناهجویان چه آمد؟ قسمت اول

سه شنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۲

مرتضی، پناهجوی پاکستانی شیعه ساکن بریزبن استرالیا آخرین بار شب گذشته با برادرش، مصطفی که در بازداشتگاه وزارت مهاجرت و حفاظت از مرزهای کشور استرالیا در جزیره مانوس نگهداری میشود در تماس بوده است.

مصطفی در آخرین تماسش ساعت یازده شب دوشنبه ۲۸ بهمن ماه با صدایی لرزان و وحشت زده به مرتضی خبر میدهد که ساکنان بومی جزیره مانوس واقع در گینه نو با قمه و چاقو و چوب به سمت اردوگاه پناهندگان حمله ور شده اند. مسئولان بازداشتگاه را تهدید کرده و از اردوگاه به بیرون رانده اند و در این میان حدود سی نفر از پناهجویان برای دفاع از جان خود موفق به فرار از بازداشتگاه میشوند. و بقیه مجبور به مقابله و دفاع از خود میشوند. سز مصطفی در اثر برخورد سنگ شکسته است و او با دستهای خونین گوشی تلفن را برداشته و دارد با برادرش حرف میزند. مصطفی شکسته شکسته و با لکنت حرف میزند. پشت صدای لرزان مصطفی که آنسوی خط در جزیره مانوس میان خشم و ترس برای زنده ماندن دست و پنجه نرم میکند ، مرتضی از میان صدای گلوله و ضربه به دیواره ی “سلولِ مایک” صدای فریادهایی را میشنود که درخواست کمک میکنند، داد میزنند و کمی بعد درمیان بهت مرتضی و صدای لرزان و ضعیف برادرش گم میشوند. تماس تلفنی قطع میشود و این آخرین تماس دو برادرطی ۲۴ ساعت اخیر بوده است. امروز وقتی خبر کشته شدن یکی از پناهجویان در درگیری های خشونت آمیز شب گذشته در خبرگزاری ها منتشر شد، مرتضی هر لحظه برادرش را تجسم میکرد: آیا او هنوز زنده است؟ آیا او میتواند دوباره برادرش را ببیند یا … .

 ادامه مطلب
نوشتن دیدگاه


7 − = سه

طراحی شده توسط BPL و PRT. آماده شده برای وردپرس فارسی توسط پی‌سی دیزاین.