پر پرواز |

خوراک RSS

آیا این ترک دیوار نشان از دل شکسته ی زمین است؟

چهارشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۱

” انسان بخشی از هویت خود را از طبیعت سرزمینش کسب می‌کند و نابودی یا تغییر شکل زاد بومش می‌تواند به بی هویتی او منجر شود” این را استادم میگوید، محمد درویش. در سخنرانی اش در اصفهان، شهر زیبای من. او میگوید : ” بزرگترین نشانه ی مرگ یک سرزمین، نشست زمین است” و من می شِ کَن ام با خواندن این جمله : مرگ یک سرزمین. و بعد کم کم  تصویرم از خانه و پنجره ی ترک خورده ای که با آن بزرگ شدم در ذهنم زنده میشود و از خودم میپرسم: آیا این ترک دیوار نشان از دل شکسته ی زمین است؟

محمد درویش از رتبه ی ایران در شاخص سرزمین شاد میگوید. رتبه ایران در سال ۲۰۰۶ در بین کشورهای دنیا ۶۷ بود اما اکنون به ۸۱ رسیده است. او میگوید:” این شاخص سرزمینی را شاداب‌تر می داند که زیست‌مندانش شاداب‌تر باشند” .

باید پذیرفت، مسئولیت خطا و کوتاهی خویش را. من، مریم بانو، هم قطعا یکی از دلایل بد شدن حال زمین ام. دل مادر زمین از ما شکسته است . یقین دارم روزی که دین خویش را به کره ی زمین، آب و باد و خاک و هوا و همه ی زیست مندانش ادا کنیم، روزی است که دیوار ها ترک نمیخورند و من و تو شادابی را به خانه برمیگردانیم.

نوشتن دیدگاه


+ چهار = 8

طراحی شده توسط BPL و PRT. آماده شده برای وردپرس فارسی توسط پی‌سی دیزاین.