پر پرواز |

خوراک RSS

مهار بیابان زایی مهار نمیشود، میشود؟!

یکشنبه ۲۹ اسفند ۱۳۸۹

یادم می آید اولین بار که در سکوتی چندماهه رفت، مقارن بود با حذف صفحه محیط زیست روزنامه آینده نو. اما بعد از مدتی برگشت، با دستی پر و خانه ای نو نوار، یک دامین با چهار زیر مجموعه. خیلی وقت ها آنقدر خانه ی مجازی اش را زود به زود به روز میکرد که آمار نوشته ها از دستم در میرفت طوری که اگر یک هفته به اش سر نمیزدم از کلی جریانات دور مانده بودم.

مهار بیان زایی را میگویم، وبلاگی که از نامگذاری اش گرفته تا مطالبش همه حکایت از این دارد : عشق به محیط زیست، دلسوزی و تلاش برای آگاهی رسانی. وبلاگی که حتا پیش تر و خیلی بیش تر از خبرگزاری محیط زیست ایران در این حوزه نوشته است. نگاهش به محیط زیست از دریچه ی عکس و هنر تا دنیای کودکانه ی اروند و یک محقق عضو سازمان جنگل ها و مراتع .

خانه ای مجازی که مقدم همه مان را محترم شمرد و به یاد ندارم هیچ کامنتی بی پاسخ رها شده باشد. این خانه ی مجازی امروز به روی ما بسته شده است. باورتان میشود ؟! باورتان میشود این خطوط قرمز آنقدر چهارچوبه مان را تنگ کرده باشد که قلم شیوا و گیرای محمد درویش را از نوشتن در وبلاگش محروم کند ؟ باورتان میشود با یک صفحه ی اینترنتی فرهنگی همان برخوردی بشود که با هزاران وب سایت محتوی مسائل غیراخلاقی میشود؟

حالا وقتی این آدرس را میزنی به همان صفحه ی آشنایی هدایت میشوی که همه نوع وب سایتی از خبرگزاری، خانواده، فرهنگی مذهبی، سرگرمی و علمی، شبکه های اجتماعی و … در آن می بینی اما نامی از محیط زیست نمیبینی ! حتا در میان صفحه ی مربوط به خبرگزاری ها هم اثری از خبرگزاری محیط زیست ایران نمیبینی ! آیا این به آن معنا نیست که فیلتر شدن یک وب سایت زیست محیطی آنقدر دور از انتظار بوده است که حتا تدبیری و جایگزینی هم برای آن در این صفحه در نظر گرفته نشده است ؟

حالا، در آخرین دل نوشته است این چنین نوشته : خدا را شاهد می گیرم که فیلتر شدن مهار بیابان زایی، هرگز نخواهد توانست اندکی از عشق و علاقه آتشینم به طبیعت سرزمینی که عاشقانه دوستش دارم، کم کند؛ اما نمی توانم انکار کنم که امشب آنهایی که دستور چنین کاری را صادر کردند، دلم را شکستند …

اما من هنوز هم امید دارم که : مهار بیابان زایی با این چیزهای مهار نمیشود، نمیشود .

نوشتن دیدگاه


هفت + = 16

طراحی شده توسط BPL و PRT. آماده شده برای وردپرس فارسی توسط پی‌سی دیزاین.